Κλειδαριές Μποϊ, Γλωσσού, Γάντζου, Κουτιαστή
Κλειδαριές Μποϊ, Γλωσσού, Γάντζου, Κουτιαστή
Κλειδαριές Μποϊ, Γλωσσού, Γάντζου, Κουτιαστή
Κλειδαριές Μποϊ, Γλωσσού, Γάντζου, Κουτιαστή

Κλειδαριές Μποϊ

Κλειδαριά Γλωσσού COMBE (Αιγύπτου)

Κλειδαριά Γάντζου COMBE (Αιγύπτου)

Κλειδαριά Κουτιαστή COMBE (Αιγύπτου)

Κλειδαριά Κουτιαστή AFM (Αιγύπτου)

Άλλα προϊόντα
Τι κάνουμε
  • Κοπές Λαμαρίνας υψηλής ακρίβειας
  • Διαμορφώσεις Λαμαρίνας έως 4,1 μέτρα
  • Εμπόριο Σιδήρου
Ακόμη
  • Ειδικές μεταλλικές κατασκευές και διαμορφώσεις
  • Συγκολλήσεις - Βαφές ή ηλεκτροστατικές
Επικοινωνία
  • +30 210 417 0007, 030 210 417 0017, +30 210 413 5774
  • +30 210 413 5778
  • afoi.fragouli@gmail.com